Realizácia novej elektroinštalácie v rodinných domoch, bytoch, kancelárskych priestoroch a v priemyselných budovách, vrátane vyhotovenia rozvádzačov

Rekonštrukcia elektrický rozvodov

Odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie

Montáž osvetlenia všetkého druhu. (Domy, byty, výrobné haly a pod.)

Realizácia inštalácie NN prípojok k rodinným domom

Inštalácia elektrického podlahového kúrenia

Realizácia dátových rozvodov

Inštalácia kamerového a zabezpečovacieho systému

Revízie

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Bezplatná konzultácia a cenová ponuka

Bezplatne Vám vypracujeme cenovú ponuku. Stačí nás kontaktovať.